Proiecte

Începând cu anul 2007 SCHUBZ a dezvoltat metode pentru diferite proiecte pilot, prin care şcolile pot  utiliza mijloacele digitale pentru dezvoltare durabilă.

Începând cu anul 2009, prin intermediul unor conferinţe pe teme tehnice, SCHUBZ, alături de 4 şcoli recunoscute naţional, precum alţi parteneri ca Universitatea Leuphana din Lüneburg şi Rezervaţiei Biosferei Saxoniei de Jos „Luncile Văii Fluviului Elba” au dezvoltat, au verificat şi au evaluat metode de orientare cu ajutotul GPS-ului.

Proiectul “NaviNatur parteneriate între şcoli din România şi Germania” a extins metoda existenta până atunci, în care spaţii divergente sunt conectate în mare măsură prin tehnică digitală. Mai presus de relaţiile directe între şcoli acest proiect corespunde unui schimb educaţional între Europa de Est şi de Vest.